Ali Akyıldırım

Kıdemli İş Analisti / Yazılım Uzmanı

İstanbul, TR

aliakyildirim (at) gmail.com

535 6824056


Yetkinlikler

BT İş Analizi ve Test, SQL Server 2005-2008-2010.., ASP.NET, C#, ADO.NET, .NET Framework 3.5-4.5.., Ajax, XML, Windows 10, Windows 8, Windows 7, XP, Vista İşletim sistemleri, MS-Office Ailesi, Microsoft Visio, HTML, Javascript, CSS, Web Tasarımı - Domain İşlemleri - Alan Adı İşlemleri, Web ve Masaüstü Yazılımlar.

Sınavlar

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

93,6%

Temel Bankacılık Eğitimi

90%

KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)

71%

e-BEAS (Elektronik Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı)

87%

Yabancı Diller

İngilizce

71%

Makaleler

Yazdığım Bazı Makaleler

Makale linklerine buradan erişebilirsiniz.

Türkiye Zeka Vakfı'ndaki Makale linklerine buradan erişebilirsiniz.

  • Ali Akyıldırım

İş Deneyimi

BT İş Analisti / Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti.
Ocak 2011 - Haziran 2016

Şekerbank bankacılık sistemi kapsamında Ödeme Sistemleri, MİS (Müşteri İletişim Sistemi), Şekernet projeleri (Şekerbank portal), e-Banka projeleri, BPM ve Eproc Onay ve İşlem Yönetim Sistemleri, Paket Yönetsel (Bankacılık Yönetsel Sistemi), İşlem Dekontları ve Hesap Cüzdanı (IDC), Business Objects (BO) ve İnsan Kaynakları projelerindeki Analiz Tasarım Dokümanlarının Hazırlanması, Yazılım Testleri ve Proje Yönetimi.

Ağırlıklı olarak görev aldığım Şekerbank Ödeme Sistemleri projelerinde genel olarak yaptığım işler şunlardır;

        »  Müşterilerin ve İş Birimleri’nin ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde anlayıp optimum çözüm önerisi oluşturmak, zaman, insan ve sistem gereksinimleri gibi maliyet unsurları göz önüne alınarak en iyi ileri teknoloji ürünleri ile tüm gereksinimlerin teknik yapıya uygun şekilde belirlenmesi.

        »  Gereksinimler belirlendikten sonra yapılacak iş ile ilgili firmayla iletişime geçerek kullanılacak iş akışı için gerekli olan web-servislerin ve parametrelerin belirlenmesi, çalışma şeklinin yapısına bağlı olarak URL, Kullanıcı Adı, Şifre gibi bilgilerin de yer aldığı teknik dokümanların temin edilmesi.

        »  Süreç diyagramının (UML) iş akışına göre görsel olarak algoritmik bir yapıda ve yapılacak işin başlangıcından bitişine kadar geçecek süreci gösterecek şekilde tasarlanması ve çizimi.

        »  Yapılacak projenin içeriğine bağlı olarak dış modüllerle ilgili entegrasyon ihtiyacı varsa öncelikle tespit edilmesi, sonrasında da etki analizi yapılarak diğer modüllere etkilerinin analiz edilip entegrasyonların sağlanması amacıyla modül sorumlarıyla irtibata geçilerek alınacak aksiyonların belirlenmesi. Örneğin, parasal bir işlem için Mevduat, Muhasebe ve IDC (Dekont) modülleriyle irtibat kurularak gerekli entegrasyonun sağlanması.

        »  Tasarlanacak ekranlara ait ekran arayüzlerinin görsel olarak hazırlanması ve ekrandaki her bir nesnenin yapacağı işin belirlenmesi ve işlem ekran kuralları olarak dokümante edilmesi.

        »  Onay gerektiren işlemler/ekranlar için profil bazında işlemci-onaycı ilişkilerinin tespit edilmesi ve BPM onay akış diyagramının çizilmesi.

        »  Hazırlanan tüm dokümanların birleştirilerek “Yazılım Analiz Dokümanı” şeklinde tek bir doküman haline dönüştürülmesi.

        »  Fonksiyonel, entegrasyon, güvenlik ve performans testleri için yapılacak yazılım geliştirmesine bağlı olarak ayrı ayrı test senaryoları belirlenmesi ve tamamının “Yazılım Test Dokümanı“ içerisinde hazırlanması.

        »  Senaryolardaki adımlara bağlı olarak test ekipleri tarafından ilk testler tamamladıktan sonra, testlerin son kullanıcı testleri‘ne (UAT) verilmesi.

        »  Test süreçlerinde, raporlamada veya gerçek ortamda çeşitli kontrollerin düzenli olarak yapılması için SQL sorguları yazılarak gerekli kontrollerin sağlanması.

        »  Gerçek ortamda karşılaşılan problemlerin giderilmesi için Yardım Masası üzerinden gelen taleplerin incelenmesi, yazılımsal bir sorun olup olmadıklarının kontrol edilmesi ve çözüm konusunda gerekli aksiyonların alınması.

        »  JIRA, SESIS, Confluence gibi çeşitli Süreç Yönetim araçlarında taleplerle ilgili süreçlerin takibi, dokümantasyon ve planlamalarının yapılması.

Tecrübeli analist olarak ayrıca İş Analist Yardımcıları’na modüller ile ilgili eğitimlerin verilmesi, projeler ile ilgili tüm süreçlerin anlatılması ve karşılaşılan her türlü problemlerde destek ve yardımcı olunması.


Yazılım Geliştirme Uzmanı / 2C Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
Haziran 2010 - Eylül 2010

C#.Net ile Yazılım Geliştirme Projeleri, Web Tasarımı, CRM Proje Geliştirme, Program Teknik Destek.


Gişe Memuru / Türkiye İş Bankası A.Ş.
Ağustos 2006 - Mart 2009

Bankacılık ile ilgili işlemler. (Gişe memurluğu olarak başladığım görev boyunca yatırım danışmanlığı, hesap açma-kapama, vadeli-vadesiz hesaplara ilişkin tüm işlemler, kredi kartı işlemleri, bireysel emeklilik işlemleri, borsa işlemleri, hisse senedi alım-satım, interaktif bankacılık işlemleri, ticari hesaplar, apartman hesapları, bireysel bankacılık ürünleri, çek-senet işlemleri, mevzuatın gerektirdiği yeni işlemler).


Bireysel Emeklilik Uzmanı / Uzay Sigorta Aracılık Hizmetleri
Ocak 2006 - Mayıs 2006

Gelecek Planlama Uzmanı olarak çalıştığım Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bünyesindeki Uzay Sigorta Aracılık Hizmetleri firmasında Bireysel Emeklilik'le ilgili uzman olarak çalıştım.


Eğitim

İstatistik Bölümü / Üniversite (Lisans)
1998 - 2003

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - (Örgün Öğretim)